วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วิธีการวัดเสียง


วิธีการที่นิยมใช้ในการวัดเสียงทางวิทยาศาสตร์ นั้นมีสองแบบ คือ "วิธีการวัดโดยตรง" และ "วิธีการวัดแบบสัมพัทธ์"

- วิธีการวัดโดยตรง เป็นค่าระดับของเสียง ที่หาจากค่าที่วัดทางกายภาพโดยตรง เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ช่วงเวลา ฯลฯ วิธีการวัดในรายละเอียดดูได้จาก มาตรฐานสากลทางเสียง ISO3745 

- วิธีการวัดแบบสัมพัทธ์ เป็นการวัดค่าต่างๆ โดยเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการวัด กับค่าของแหล่งกำเนิดเสียงอ้างอิง ที่มีระดับกำลังของเสียงตามที่กำหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ระดับเสียง

ระดับเสียง มีหน่วยวัดเป็น เดซิเบล (DB)
ระดับความดังของเสียง
เดซิเบล (dB) แหล่งที่มาของเสียงและระยะทาง
250 เสียงที่เกิดจากการระเบิดนิวเคลียร์ในระยะห้าเมตร
180 เสียงของจรวดช่วงสามสิบเมตร
140-150 เสียงของเครื่องบินเจ็ต เป็นอันตรายต่อระบบการได้ยิน ทำให้เกิดความผิดปกติของการได้ยิน
130 เสียงสว่านไฟฟ้าที่ใช้เครื่องอัดอากาศเจาะคอนกรีต
110-120 เสียงทรัมเป็ตที่ระยะสามฟุต
100-110 เสียงในโรงงานอุตสาหกรรม
90 เสียงบนท้องถนนในขณะนั่งอยู่ภายในรถยนต์
80 เสียงจากการจราจรที่
 60-70 เสียงพูดคุยในระยะ 3 ฟุต
10 เสียงหายใจระยะ 3 เมตร
0 เสียงที่เริมได้ยิน
Sound Level Meter
(Sound Level Meter)